Agro Block & Homefarm

Krabice na rostliny z recyklovaných materiálů

  • Pro dekorativní rostlinné bedny používáme plastový odpad.
  • Nakupujeme plastový odpad a používáme jej s našimi výrobky.
  • Plastový odpad děláme z cenného zdroje.

Doufáme, že přispějeme do světa bez plastového odpadu v životním prostředí!

Odpovědná spotřeba

Dosažení hospodářského růstu a udržitelného rozvoje vyžaduje, abychom bezodkladně snížili naši ekologickou stopu změnou způsobu výroby a spotřeby zboží a zdrojů.

Efektivní správa přírodních zdrojů

Účinné řízení našich společných přírodních zdrojů a způsob, jakým nakládáme s toxickým odpadem a znečišťujícími látkami, jsou důležitými cíli k dosažení tohoto cíle.

Cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje

Cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje povzbuzují průmyslová odvětví, podniky a spotřebitele, aby recyklovali a snižovali množství odpadu, je stejně důležité, stejně jako podporuje rozvojové země v tom, aby 2030 směřovaly k udržitelnějším způsobům spotřeby.
Cíl OSN pro udržitelný rozvoj č. Logo odpovědné spotřeby 12

Odpovědná spotřeba

Odpovědná spotřeba je jedním z cílů udržitelného rozvoje 17, který je součástí agendy rozvoje udržitelného rozvoje směrem k 2030.

Agro Blockrole

Agro Block přispívá k odpovědné spotřebě a výrobě tím, že přeměňuje odpad na suroviny, a tedy: Snižuje množství odpadu a snižuje potřebu nových surovin.